Finitas

RIJEKA, UGRADNJA THERMOWHITE IZOLACIJE U VISOKOKVALITETNU OBITELJSKU KUĆU. PORAVNJANJE PODLOGE IZOLACIJOM DEBLJINE 20 CM TE PRIPREMA ZA PODNO GRIJANJE I ESTRIH. THERMOWHITE IZOLACIJA U PADU NA TERASI DEBLJINE 30 CM, TE PRIPREMA ZA TPO FOLIJU.

VILE ISTRE, VIŠNJAN UGRAĐENA THERMOWHITE IZOLACIJA PODOVA WD 100 R.

RAVNI, ISTRA, UGRADNJA THERMOWHITE IZOLACIJE PODOVA KAO TOPLINSKA I IZRAVNAVAJUĆA IZOLACIJA U PRIZEMLJU.THERMOWHITE IZOLACIJA JE TAKOĐER IDEALNO RJEŠENJE NA RAVNIM KROVOVIMA ZBOG IZVRSNE TOPLINSKE IZOLACIJE I PADA U JEDNOM POTEZU.

RAKALJ, ISTRA, UGRAĐENA THERMOWHITE IZOLACIJA NA VISOKOKVALITETNOJ KUĆI ZA ODMOR.

SUPETARSKA DRAGA, RAB, UGRAĐENA THERMOWHITE IZOLACIJA WD 100 R KOJA U KOMBINACIJI S PE PARNOM BRANOM SMANJUJE BUKU KORAKA DO 32dB.